šifra Naziv proizvoda oznaka proizvođača brend Cena u korpu
17x2800 Li klinasti trendbelt
1002388 17x2800 Li klinasti "trendbelt" 17/B 17x11x2800 Li TRENDBELT 0,00  
22x2400 Li C94 1/2 klinasti DUNLOP
1006414 22x2400 Li C94 1/2 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x2400 Li DUNLOP 897,00
22x2475 Li C97 1/2 klinasti DUNLOP
1006415 22x2475 Li C97 1/2 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x2475 Li DUNLOP 924,00
17x2835 Li klinasti shwartz
1004607 17x2835 Li klinasti "shwartz" 17/B 17x11x2835 Li SHWARTZ 560,00
22x2732 Li C107 1/2 klinasti DUNLOP
1006416 22x2732 Li C107 1/2 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x2732 Li DUNLOP 1.023,00
22x2750 Li C108 klinasti DUNLOP
1006417 22x2750 Li C108 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x2750 Li DUNLOP 1.028,00
17x2900 Li klinasti trendbelt
1002390 17x2900 Li klinasti "trendbelt" 17/B 17x11x2900 Li TRENDBELT 517,00
22x2900 Li C114 klinasti DUNLOP
1006418 22x2900 Li C114 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x2900 Li DUNLOP 1.085,00
17x2921 Li B115 klinasti DUNLOP
1004608 17x2921 Li B115 klinasti "DUNLOP" 17/B 17x11x2921 Li DUNLOP 662,00
22x3200 Li C126 klinasti DUNLOP
1006419 22x3200 Li C126 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x3200 Li DUNLOP 1.196,00
17x2950 Li klinasti trendbelt
1002391 17x2950 Li klinasti "trendbelt" 17/B 17x11x2950 Li TRENDBELT 0,00  
22x3350 Li C132 klinasti DUNLOP
1006420 22x3350 Li C132 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x3350 Li DUNLOP 0,00  
17x3000 Li B118 klinasti DUNLOP
1004176 17x3000 Li B118 klinasti "DUNLOP" 17/B 17x11x2998 Li DUNLOP 691,00
22x3500 Li C138 klinasti DUNLOP
1006421 22x3500 Li C138 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x3500 Li DUNLOP 1.309,00
22x3600 Li C142 klinasti DUNLOP
1006422 22x3600 Li C142 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x3600 Li DUNLOP 0,00  
17x3050 Li B120 klinasti DUNLOP
1004609 17x3050 Li B120 klinasti "DUNLOP" 17/B 17x11x3048 Li DUNLOP 702,00
22x3900 Li C154 klinasti DUNLOP
1006423 22x3900 Li C154 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x3900 Li DUNLOP 1.458,00
22x4050 Li C159 klinasti DUNLOP
1006424 22x4050 Li C159 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x4050 Li DUNLOP 1.515,00
17x3099 Li B122 klinasti DUNLOP
1004610 17x3099 Li B122 klinasti "DUNLOP" 17/B 17x11x3099 Li DUNLOP 708,00
22x4100 Li C162 klinasti DUNLOP
1006425 22x4100 Li C162 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x4100 Li DUNLOP 1.534,00