šifra Naziv proizvoda oznaka proizvođača brend Cena u korpu
22x4089 Li C161 klinasti DUNLOP
1004216 22x4089 Li C161 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x4089 Li DUNLOP 0,00  
17x1778 Li B70 klinasti cog
1003719 17x1778 Li B70 klinasti "cog" 17/B 17x11x1778 Li COG 336,00
13x557 Li A22 klinasti DUNLOP
1005852 13x557 Li A22 klinasti "DUNLOP" 13/A 13x8x557 Li DUNLOP 114,00
13x825 Li klinasti shwartz
1005859 13x825 Li klinasti "shwartz" 13/A 13x8x825 Li SHWARTZ 106,00
22x4200 Li C165 klinasti DUNLOP
1004217 22x4200 Li C165 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x4200 Li DUNLOP 1.568,00
13x1475 Li klinasti shwartz
1005860 13x1475 Li klinasti "shwartz" 13/A 13x8x1475 Li SHWARTZ 188,00
17x1800 Li B71 klinasti DUNLOP
1004593 17x1800 Li B71 klinasti "DUNLOP" 17/B 17x11x1803 Li DUNLOP 0,00  
13x1625 Li klinasti shwartz
1005861 13x1625 Li klinasti "shwartz" 13/A 13x8x1625 Li SHWARTZ 207,00
22x4293 Li C169 klinasti DUNLOP
1004218 22x4293 Li C169 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x4293 Li DUNLOP 1.656,00
13x2450 Li klinasti shwartz
1005862 13x2450 Li klinasti "shwartz" 13/A 13x8x2450 Li SHWARTZ 312,00
17x1850 Li B73 klinasti DUNLOP
1004162 17x1850 Li B73 klinasti "DUNLOP" 17/B 17x11x1854 Li DUNLOP 426,00
13x2500 Li klinasti shwartz
1005863 13x2500 Li klinasti "shwartz" 13/A 13x8x2500 Li SHWARTZ 0,00  
22x4400 Li C173 klinasti DUNLOP
1004219 22x4400 Li C173 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x4395 Li DUNLOP 1.646,00
13x2700 Li klinasti shwartz
1005864 13x2700 Li klinasti "shwartz" 13/A 13x8x2700 Li SHWARTZ 0,00  
17x1900 Li klinasti shwartz
1004317 17x1900 Li klinasti "shwartz" 17/B 17x11x1900 Li SHWARTZ 0,00  
13x670 Li A26 1/2 klinasti DUNLOP
1006355 13x670 Li A26 1/2 klinasti "DUNLOP" 13/A 13x8x670 Li DUNLOP 103,00
17x1900 Li B75 klinasti DUNLOP
1004163 17x1900 Li B75 klinasti "DUNLOP" 17/B 17x11x1900 Li DUNLOP 437,00
22x4600 Li klinasti shwartz
1004642 22x4600 Li klinasti "shwartz" 22/C 22x14x4600 Li SHWARTZ 1.485,00
13x850 Li A33 1/2 klinasti DUNLOP
1006356 13x850 Li A33 1/2 klinasti "DUNLOP" 13/A 13x8x850 Li DUNLOP 116,00
17x1950 Li klinasti shwartz
1004318 17x1950 Li klinasti "shwartz" 17/B 17x11x1950 Li SHWARTZ 423,00