šifra Naziv proizvoda oznaka proizvođača brend Cena u korpu
22x1000 Li C39 1/2 klinasti DUNLOP
1006401 22x1000 Li C39 1/2 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x1000 Li DUNLOP 375,00
17x2450 Li klinasti shwartz
1004322 17x2450 Li klinasti "shwartz" 17/B 17x11x2450 Li SHWARTZ 0,00  
22x1100 Li C43 1/4 klinasti DUNLOP
1006402 22x1100 Li C43 1/4 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x1100 Li DUNLOP 412,00
22x1375 Li C54 klinasti DUNLOP
1006403 22x1375 Li C54 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x1375 Li DUNLOP 0,00  
22x1380 Li C54 1/4 klinasti DUNLOP
1006404 22x1380 Li C54 1/4 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x1380 Li DUNLOP 516,00
17x2500 Li klinasti shwartz
1004604 17x2500 Li klinasti "shwartz" 17/B 17x11x2500 Li SHWARTZ 543,00
22x1400 Li C55 klinasti DUNLOP
1006405 22x1400 Li C55 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x1400 Li DUNLOP 524,00
17x2540 Li B100 klinasti DUNLOP
1004173 17x2540 Li B100 klinasti "DUNLOP" 17/B 17x11x2540 Li DUNLOP 0,00  
22x1450 Li C57 klinasti DUNLOP
1006406 22x1450 Li C57 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x1450 Li DUNLOP 543,00
17x2600 Li B102 klinasti DUNLOP
1004174 17x2600 Li B102 klinasti "DUNLOP" 17/B 17x11x2591 Li DUNLOP 600,00
22x1550 Li C61 klinasti DUNLOP
1006407 22x1550 Li C61 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x1550 Li DUNLOP 580,00
17x2600 Li klinasti shwartz
1004605 17x2600 Li klinasti "shwartz" 17/B 17x11x2600 Li SHWARTZ 0,00  
22x1800 Li C71 klinasti DUNLOP
1006408 22x1800 Li C71 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x1800 Li DUNLOP 674,00
17x2650 Li B104 klinasti DUNLOP
1004175 17x2650 Li B104 klinasti "DUNLOP" 17/B 17x11x2642 Li DUNLOP 611,00
22x1812 Li C71 1/4 klinasti DUNLOP
1006409 22x1812 Li C71 1/4 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x1812 Li DUNLOP 678,00
22x1880 Li C74 klinasti DUNLOP
1006410 22x1880 Li C74 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x1880 Li DUNLOP 704,00
22x1930 Li C76 klinasti DUNLOP
1006411 22x1930 Li C76 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x1930 Li DUNLOP 721,00
22x2000 Li C79 klinasti DUNLOP
1006412 22x2000 Li C79 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x2000 Li DUNLOP 748,00
17x2750 Li klinasti shwartz
1004606 17x2750 Li klinasti "shwartz" 17/B 17x11x2750 Li SHWARTZ 541,00
22x2200 Li C86 1/2 klinasti DUNLOP
1006413 22x2200 Li C86 1/2 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x2200 Li DUNLOP 823,00