šifra Naziv proizvoda oznaka proizvođača brend Cena u korpu
22x1800 Li C71 klinasti DUNLOP
1006408 22x1800 Li C71 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x1800 Li DUNLOP 687,00
13x3350 Li A132 klinasti BLUE DUNLOP
1007558 13x3350 Li A132 klinasti "BLUE DUNLOP" 13/A 13x8x3350 Li BLUE DUNLOP 819,00
17x2650 Li B104 klinasti DUNLOP
1004175 17x2650 Li B104 klinasti "DUNLOP" 17/B 17x11x2642 Li DUNLOP 611,00
22x1812 Li C71 1/4 klinasti DUNLOP
1006409 22x1812 Li C71 1/4 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x1812 Li DUNLOP 694,00
13x3450 Li A136 klinasti BLUE DUNLOP
1007513 13x3450 Li A136 klinasti "BLUE DUNLOP" 13/A 13x8x3450 Li BLUE DUNLOP 843,00
22x1880 Li C74 klinasti DUNLOP
1006410 22x1880 Li C74 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x1880 Li DUNLOP 704,00
22x1930 Li C76 klinasti DUNLOP
1006411 22x1930 Li C76 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x1930 Li DUNLOP 721,00
22x2000 Li C79 klinasti DUNLOP
1006412 22x2000 Li C79 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x2000 Li DUNLOP 765,00
17x2750 Li klinasti shwartz
1004606 17x2750 Li klinasti "shwartz" 17/B 17x11x2750 Li SHWARTZ 0,00  
22x2200 Li C86 1/2 klinasti DUNLOP
1006413 22x2200 Li C86 1/2 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x2200 Li DUNLOP 823,00
22x2400 Li C94 1/2 klinasti DUNLOP
1006414 22x2400 Li C94 1/2 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x2400 Li DUNLOP 917,00
22x2475 Li C97 1/2 klinasti DUNLOP
1006415 22x2475 Li C97 1/2 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x2475 Li DUNLOP 924,00
17x2835 Li klinasti shwartz
1004607 17x2835 Li klinasti "shwartz" 17/B 17x11x2835 Li SHWARTZ 0,00  
22x2732 Li C107 1/2 klinasti DUNLOP
1006416 22x2732 Li C107 1/2 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x2732 Li DUNLOP 0,00  
22x2750 Li C108 klinasti DUNLOP
1006417 22x2750 Li C108 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x2750 Li DUNLOP 1.028,00
17x2900 Li klinasti trendbelt
1002390 17x2900 Li klinasti "trendbelt" 17/B 17x11x2900 Li TRENDBELT 517,00
22x2900 Li C114 klinasti DUNLOP
1006418 22x2900 Li C114 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x2900 Li DUNLOP 1.107,00
17x2921 Li B115 klinasti DUNLOP
1004608 17x2921 Li B115 klinasti "DUNLOP" 17/B 17x11x2921 Li DUNLOP 662,00
22x3200 Li C126 klinasti DUNLOP
1006419 22x3200 Li C126 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x3200 Li DUNLOP 1.220,00
17x2950 Li klinasti trendbelt
1002391 17x2950 Li klinasti "trendbelt" 17/B 17x11x2950 Li TRENDBELT 0,00