šifra Naziv proizvoda oznaka proizvođača brend Cena u korpu
22x4900 Li C193 klinasti DUNLOP
1007032 22x4900 Li C193 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x4900 Li DUNLOP 1.828,00
17x3450 Li klinasti tempobelt
1003028 17x3450 Li klinasti "tempobelt" 17/B 17x11x3450 Li TEMPOBELT 614,00
22x3552 Li klinasti tempobelt
1003057 22x3552 Li klinasti "tempobelt" 22/C 22x14x3552 Li TEMPOBELT 0,00  
17x3500 Li B137 3/4 klinasti DUNLOP
1004612 17x3500 Li B137 3/4 klinasti "DUNLOP" 17/B 17x11x3500 Li DUNLOP 0,00  
17x3556 Li B140 klinasti DUNLOP
1004180 17x3556 Li B140 klinasti "DUNLOP" 17/B 17x11x3556 Li DUNLOP 839,00
17x3650 Li klinasti shwartz
1004613 17x3650 Li klinasti "shwartz" 17/B 17x11x3650 Li SHWARTZ 0,00  
17x3675 Li klinasti tempobelt
1003483 17x3675 Li klinasti "tempobelt" 17/B 17x11x3675 Li TEMPOBELT 756,00
17x3700 Li klinasti shwartz
1004614 17x3700 Li klinasti "shwartz" 17/B 17x11x3700 Li SHWARTZ 0,00  
17x3900 Li klinasti shwartz
1004615 17x3900 Li klinasti "shwartz" 17/B 17x11x3900 Li SHWARTZ 0,00  
17x4200 Li klinasti shwartz
1004616 17x4200 Li klinasti "shwartz" 17/B 17x11x4200 Li SHWARTZ 828,00
17x4250 Li B167 klinasti DUNLOP
1004181 17x4250 Li B167 klinasti "DUNLOP" 17/B 17x11x4242 Li DUNLOP 977,00
17x4500 Li klinasti tempobelt
1003484 17x4500 Li klinasti "tempobelt" 17/B 17x11x4500 Li TEMPOBELT 926,00
17x5000 Li klinasti tempobelt
1003485 17x5000 Li klinasti "tempobelt" 17/B 17x11x5000 Li TEMPOBELT 1.028,00
17x5004 Li B197 klinasti DUNLOP
1004617 17x5004 Li B197 klinasti "DUNLOP" 17/B 17x11x5004 Li DUNLOP 1.132,00
17x5300 Li B209 klinasti DUNLOP
1004182 17x5300 Li B209 klinasti "DUNLOP" 17/B 17x11x5309 Li DUNLOP 1.223,00
17x5460 Li B215 klinasti DUNLOP
1004183 17x5460 Li B215 klinasti "DUNLOP" 17/B 17x11x5461 Li DUNLOP 1.257,00
17x600 Li klinasti shwartz
1005865 17x600 Li klinasti "shwartz" 17/B 17x11x600 Li SHWARTZ 166,00
17x700 Li klinasti shwartz
1005866 17x700 Li klinasti "shwartz" 17/B 17x11x700 Li SHWARTZ 166,00
17x725 Li klinasti shwartz
1005867 17x725 Li klinasti "shwartz" 17/B 17x11x725 Li SHWARTZ 166,00
17x1175 Li klinasti shwartz
1005868 17x1175 Li klinasti "shwartz" 17/B 17x11x1175 Li SHWARTZ 0,00