šifra Naziv proizvoda oznaka proizvođača brend Cena u korpu
22x3000 Li C118 klinasti DUNLOP
1004207 22x3000 Li C118 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x2998 Li DUNLOP 1.122,00
12.5x2650 La klinasti trendbelt
1002296 12.5x2650 La klinasti "trendbelt" 12.5x10x2650 La TRENDBELT 517,00
13x2050 Li klinasti shwartz
1004574 13x2050 Li klinasti "shwartz" 13/A 13x8x2050 Li SHWARTZ 0,00  
22x3099 Li C122 klinasti cog
1003750 22x3099 Li C122 klinasti "cog" 22/C 22x14x3099 Li COG 966,00
17x1372 Li B54 klinasti DUNLOP
1004153 17x1372 Li B54 klinasti "DUNLOP" 17/B 17x11x1372 Li DUNLOP 315,00
13x2050 Li A80 3/4 klinasti DUNLOP
1004137 13x2050 Li A80 3/4 klinasti "DUNLOP" 13/A 13x8x2057 Li DUNLOP 278,00
12.5x2700 La klinasti trendbelt
1002297 12.5x2700 La klinasti "trendbelt" 12.5x10x2700 La TRENDBELT 527,00
17x1400 Li B55 klinasti DUNLOP
1004154 17x1400 Li B55 klinasti "DUNLOP" 17/B 17x11x1397 Li DUNLOP 322,00
12.5x2750 La klinasti trendbelt
1002298 12.5x2750 La klinasti "trendbelt" 12.5x10x2750 La TRENDBELT 537,00
13x2100 Li klinasti shwartz
1004880 13x2100 Li klinasti "shwartz" 13/A 13x8x2100 Li SHWARTZ 0,00  
22x3150 Li C124 klinasti DUNLOP
1004208 22x3150 Li C124 klinasti "DUNLOP" 22/C 22x14x3150 Li DUNLOP 1.178,00
13x2106 Li A83 klinasti DUNLOP
1004138 13x2106 Li A83 klinasti "DUNLOP" 13/A 13x8x2106 Li DUNLOP 315,00
12.5x2800 La klinasti trendbelt
1002299 12.5x2800 La klinasti "trendbelt" 12.5x10x2800 La TRENDBELT 547,00
17x1400 Li klinasti shwartz
1004311 17x1400 Li klinasti "shwartz" 17/B 17x11x1400 Li SHWARTZ 0,00  
12.5x2850 La klinasti trendbelt
1002300 12.5x2850 La klinasti "trendbelt" 12.5x10x2850 La TRENDBELT 556,00
13x2182 Li A86 klinasti cog
1003697 13x2182 Li A86 klinasti "cog" 13/A 13x8x2182 Li COG 244,00
12.5x2900 La klinasti DUNLOP
1004552 12.5x2900 La klinasti "DUNLOP" 12.5x10x2900 La DUNLOP 510,00
13x2200 Li klinasti shwartz
1004575 13x2200 Li klinasti "shwartz" 13/A 13x8x2200 Li SHWARTZ 279,00
17x1425 Li B56 klinasti DUNLOP
1004591 17x1425 Li B56 klinasti "DUNLOP" 17/B 17x11x1422 Li DUNLOP 329,00
12.5x2950 La klinasti DUNLOP
1004553 12.5x2950 La klinasti "DUNLOP" 12.5x10x2950 La DUNLOP 578,00