3+3+3

“3+3+3” program lojalnosti je namenjen najvernijim poslovnim partnerima koji se snabdevaju u AGRIMAR-u sa celokupnim asortimanom transmisije (lancima, remenjem i ležajevima).

 AGRIMAR gradi sa poslovnim partnerima dugoročan odnos poverenja tako što nudi najvernijim partnerima da sami izaberu šta hoće da bude na akciji i da se pri tom izboru vode onim što zaista žele da kupe. Partner je u mogućnosti da napravi izbor od po 3 artikla iz 3 kategorije transmisije (lanci, remenje i ležajevi) i sam izabere šta će da kupuje po povlašćenoj ceni tokom tekućeg meseca. Na već postojeće pripadajuće rabate, na izabranih 9 artikala (po 3 iz svake kategorije) biće odobravan dodatni rabat. Podrazumeva se da narednog meseca može da promeni artikle ili da zadrži već izabrane.

 Artikli koji mogu biti izabrani u okviru ovog programa lojalnosti su označeni ikonom na kartici artikla.

Cookie settings

We use cookies to make this website work properly and to improve your user experience.
By continuing to use our website, you accept the use of cookies.