šifra Naziv proizvoda oznaka proizvođača brend Cena u korpu
69.4124 vijak
1000144 69.4124 vijak 69.4124 - 302,00
69.4125 stezač
1000145 69.4125 stezač 69.4125 - 423,00
69.4126 kućište
1000146 69.4126 kućište 69.4126 - 634,00
69.4127 gume. čaura
1000147 69.4127 gume. čaura 69.4127 - 120,00
69.4501 osovina
1000148 69.4501 osovina 69.4501 - 7.543,00
69.4502 ekscentar
1000149 69.4502 ekscentar 69.4502 - 3.772,00
69.4503 kućište
1000150 69.4503 kućište 69.4503 - 2.565,00
69.4504 nosač poluge
1000151 69.4504 nosač poluge 69.4504 - 830,00
69.4511 kućište
1000152 69.4511 kućište 69.4511 - 1.207,00
69.4513 klin sa kukom
1000153 69.4513 klin sa kukom 69.4513 - 468,00
69.4514 nosač zaptivača
1000154 69.4514 nosač zaptivača 69.4514 - 529,00
69.4517/1 glavčina
1000155 69.4517/1 glavčina 69.4517/1 - 1.811,00
69.5007 šina na komad Z141
1002804 69.5007 šina na komad Z141 69.5007 - 3.248,00
69.5007/5008 šina garnitura
1000157 69.5007/5008 šina garnitura 69.5007/5008 - 34.605,00
69.5008 šina na komad Z141
1002805 69.5008 šina na komad Z141 69.5008 - 3.248,00
69.5012 viljuška
1000158 69.5012 viljuška 69.5012 - 2.867,00
69.5013 klin
1000159 69.5013 klin 69.5013 - 544,00
69.5025 kućište
1000160 69.5025 kućište 69.5025 - 2.112,00
69.5026 kućište
1000161 69.5026 kućište 69.5026 - 2.112,00
69.5027 nosač
1000162 69.5027 nosač 69.5027 - 3.470,00