šifra Naziv proizvoda oznaka proizvođača brend Cena u korpu
69.2210 glavčina
1000080 69.2210 glavčina 69.221 - 2.263,00
69.2215 opruga
1002632 69.2215 opruga 69.2215 - 1.056,00
69.2217 kućište L
1000082 69.2217 kućište L 69.2217 - 3.017,00
69.2218 držač
1000083 69.2218 držač 69.2218 - 679,00
69.2301/1 osovina donja
1000084 69.2301/1 osovina donja 69.2301/1 - 4.526,00
69.2303 držač zaptivača
1000085 69.2303 držač zaptivača 69.2303 - 94,00
69.2304 filc
1000086 69.2304 filc 69.2304 - 58,00
69.2305 lančanik
1000087 69.2305 lančanik 69.2305 - 2.565,00
69.2306 igličasti ležaj
1000088 69.2306 igličasti ležaj 69.2306 - 755,00
69.2308 podloška
1000089 69.2308 podloška 69.2308 - 94,00
69.2309 podmetač
1000090 69.2309 podmetač 69.2309 - 267,00
69.2310 vijak
1000091 69.2310 vijak 69.2310 - 875,00
69.2311 vijak
1000092 69.2311 vijak 69.2311 - 166,00
69.2312 čaura
1000093 69.2312 čaura 69.2312 - 227,00
69.2505 kalem
1000094 69.2505 kalem 69.2505 - 5.431,00
69.2515 osovina
1000095 69.2515 osovina 69.2515 - 4.978,00
69.2522 nepokretni disk
1000096 69.2522 nepokretni disk 69.2522 - 3.772,00
69.2523 pokretni disk
1000097 69.2523 pokretni disk 69.2523 - 4.224,00
69.2601/1 vratilo
1000098 69.2601/1 vratilo 69.2601/1 - 8.297,00
69.2619 naglavak
1002451 69.2619 naglavak 69.2619 - 182,00