šifra Naziv proizvoda oznaka proizvođača brend Cena u korpu
22x7214 Li C284 klinasti GATES [GTS 1402547]
1010465 22x7214 Li C284 klinasti "GATES" [GTS 1402547] 22/C 22x14x7214 Li GATES 20.024,00
22x7263 Li C286 klinasti GATES [GTS 1402549]
1010466 22x7263 Li C286 klinasti "GATES" [GTS 1402549] 22/C 22x14x7263 Li GATES 0,00  
22x8204 Li C323 klinasti GATES [GTS 1402621]
1010554 22x8204 Li C323 klinasti "GATES" [GTS 1402621] 22/C 22x15x8204 Li GATES 0,00  
22x8230 Li C324 klinasti GATES [GTS 1402622]
1010555 22x8230 Li C324 klinasti "GATES" [GTS 1402622] 22/C 22x14x8230 Li GATES 0,00  
22x5800 Li C228 klinasti BLUE DUNLOP
1010716 22x5800 Li C228 klinasti "BLUE DUNLOP" 22/C 22x14x5800 Li BLUE DUNLOP 5.038,00
22x6300 Li C248 klinasti BLUE DUNLOP
1010717 22x6300 Li C248 klinasti "BLUE DUNLOP" 22/C 22x14x6300 Li BLUE DUNLOP 5.473,00
22x8382 Li C330 klinasti GATES [GTS 1602631]
1010734 22x8382 Li C330 klinasti "GATES" [GTS 1602631] 22/C 22x14x8382 Li GATES 23.105,00
22x6223 Li C245 klinasti GATES [GTS 1402474]
1011061 22x6223 Li C245 klinasti "GATES" [GTS 1402474] 22/C 22x14x6223 Li GATES 0,00  
22x6807 Li C268 klinasti GATES [GTS 0202517]
1011062 22x6807 Li C268 klinasti "GATES" [GTS 0202517] 22/C 22x14x6807 Li GATES 2.649,00
22x7747 Li C305 klinasti GATES [GTS 1402587]
1011063 22x7747 Li C305 klinasti "GATES" [GTS 1402587] 22/C 22x14x7747 Li GATES 22.842,00
22x8052 Li C317 klinasti GATES [GTS 0202609]
1011064 22x8052 Li C317 klinasti "GATES" [GTS 0202609] 22/C 22x14x8052 Li GATES 6.767,00