šifra Naziv proizvoda oznaka proizvođača brend Cena u korpu
22x4674 Li C184 klinasti GATES [GTS 1402358]
1010547 22x4674 Li C184 klinasti "GATES" [GTS 1402358] 22/C 22x14x4674 Li GATES 13.899,00
17x2565 Li B101 klinasti GATES [GTS 0301198]
1010733 17x2565 Li B101 klinasti "GATES" [GTS 0301198] 17/B 17x11x2565 Li GATES 4.737,00
22x4750 Li C187 klinasti GATES [GTS 2002365]
1010548 22x4750 Li C187 klinasti "GATES" [GTS 2002365] 22/C 22x14x4750 Li GATES 14.904,00
22x4928 Li C194 klinasti GATES [GTS 0302400]
1010549 22x4928 Li C194 klinasti "GATES" [GTS 0302400] 22/C 22x14x4928 Li GATES 14.597,00
17x1092 Li B43 klinasti GATES [GTS 0101087]
1010753 17x1092 Li B43 klinasti "GATES" [GTS 0101087] 17/B 17x11x1092 Li GATES 1.657,00
22x5080 Li C200 klinasti GATES [GTS 0302390]
1010432 22x5080 Li C200 klinasti "GATES" [GTS 0302390] 22/C 22x14x5080 Li GATES 14.246,00
22x5131 Li C202 klinasti GATES [GTS 0302393]
1010433 22x5131 Li C202 klinasti "GATES" [GTS 0302393] 22/C 22x14x5131 Li GATES 14.364,00
22x5410 Li C213 klinasti GATES [GTS 1402412]
1010461 22x5410 Li C213 klinasti "GATES" [GTS 1402412] 22/C 22x14x5410 Li GATES 15.053,00
22x5665 Li C223 klinasti GATES [GTS 0302424]
1010434 22x5665 Li C223 klinasti "GATES" [GTS 0302424] 22/C 22x14x5665 Li GATES 18.336,00
22x5690 Li C224 klinasti GATES [GTS 1402436]
1010462 22x5690 Li C224 klinasti "GATES" [GTS 1402436] 22/C 22x14x5690 Li GATES 16.742,00
22x5918 Li C233 klinasti GATES [GTS 1402451]
1010550 22x5918 Li C233 klinasti "GATES" [GTS 1402451] 22/C 22x15x5918 Li GATES 17.183,00
22x6096 Li C240 klinasti GATES [GTS 0102464]
1010401 22x6096 Li C240 klinasti "GATES" [GTS 0102464] 22/C 22x14x6096 Li GATES 16.970,00
22x6350 Li C250 klinasti GATES [GTS 1402486]
1010551 22x6350 Li C250 klinasti "GATES" [GTS 1402486] 22/C 22x15x6350 Li GATES 17.787,00
22x6604 Li C260 klinasti GATES [GTS 1402501]
1010463 22x6604 Li C260 klinasti "GATES" [GTS 1402501] 22/C 22x14x6604 Li GATES 18.347,00
22x6629 Li C261 klinasti GATES [GTS 1402508]
1010552 22x6629 Li C261 klinasti "GATES" [GTS 1402508] 22/C 22x14x6629 Li GATES 18.619,00
22x6858 Li C270 klinasti GATES [GTS 1402522]
1010464 22x6858 Li C270 klinasti "GATES" [GTS 1402522] 22/C 22x14x6858 Li GATES 19.100,00
22x6985 Li C275 klinasti GATES [GTS 1402532]
1010553 22x6985 Li C275 klinasti "GATES" [GTS 1402532] 22/C 22x14x6985 Li GATES 19.481,00
22x7214 Li C284 klinasti GATES [GTS 1402547]
1010465 22x7214 Li C284 klinasti "GATES" [GTS 1402547] 22/C 22x14x7214 Li GATES 20.024,00
22x7263 Li C286 klinasti GATES [GTS 1402549]
1010466 22x7263 Li C286 klinasti "GATES" [GTS 1402549] 22/C 22x14x7263 Li GATES 22.643,00
22x8204 Li C323 klinasti GATES [GTS 1402621]
1010554 22x8204 Li C323 klinasti "GATES" [GTS 1402621] 22/C 22x15x8204 Li GATES 22.843,00