šifra Naziv proizvoda oznaka proizvođača brend Kataloški broj Profil širina (mm) Debljina (mm) Dužina unutrašnja Li (mm) Dužina srednja Lw = Lp (mm) Dužina spoljna La (mm) Težina (kg) Cena u korpu
2HC1930 Li shwartz
1003453 2HC1930 Li "shwartz" 2HC1930 Li SHWARTZ - 2HC 2x22 18 1930 - - 1.664 0,00  
2HC1930 Li DUNLOP
1004682 2HC1930 Li "DUNLOP" 2HC1930 Li DUNLOP - 2HC 2x22 18 1930 - - 1.66366 0,00  
2HC2330 La shwartz
1003454 2HC2330 La "shwartz" 2HC2330 La SHWARTZ - 2HC 2x22 18 - - 2330 2.008 0,00  
2HC2900 La nazub. tempobelt
1002664 2HC2900 La nazub. "tempobelt" 2HC2900 La SHWARTZ 083.3442900 2HC 2x22 18 - - 2900 2.25 0,00  
2HC2900 La shwartz
1003185 2HC2900 La "shwartz" 2HC2900 La SHWARTZ 083.3442900 2HC 2x22 18 - - 2900 2.5 0,00  
2HC2900 La DUNLOP
1004683 2HC2900 La "DUNLOP" 2HC2900 La DUNLOP 083.3442900 2HC 2x22 18 - - 2900 2.4998 6.005,00
2HC3100 La shwartz
1003186 2HC3100 La "shwartz" 2HC3100 La SHWARTZ 083.7223100 2HC 2x22 18 - - 3100 2.672 0,00  
2HC3250 La shwartz (NH 80424563)
1003779 2HC3250 La "shwartz" (NH 80424563) 2HC3250 La SHWARTZ NH 80424563 2HC 2x22 18 - - 3250 2.802 0,00  
2HC4505 La shwartz (NH 84971217)
1003780 2HC4505 La "shwartz" (NH 84971217) 2HC4505 La SHWARTZ NH 84971217 2HC 2x22 18 - - 4505 3.883 5.740,00
2HC4720 La tempobelt (JD Z62551)
1003455 2HC4720 La "tempobelt" (JD Z62551) 2HC4720 La SHWARTZ JD Z62551 2HC 2x22 18 - - 4720 4.069 0,00  
2HC5135 La shwartz
1003187 2HC5135 La "shwartz" 2HC5135 La SHWARTZ DF 0621.5244 2HC 2x22 18 - - 5135 4.426 0,00  
2HC2330 La DUNLOP
1006304 2HC2330 La "DUNLOP" 2HC2330 La DUNLOP - 2HC 2x22 18 - - 2330 2.00846 4.824,00
2HC3100 La DUNLOP
1006305 2HC3100 La "DUNLOP" 2HC3100 La DUNLOP 083.7223100 2HC 2x22 18 - - 3100 2.6722 6.418,00
2HC3250 La DUNLOP (NH 80424563)
1006306 2HC3250 La "DUNLOP" (NH 80424563) 2HC3250 La DUNLOP NH 80424563 2HC 2x22 18 - - 3250 2.8015 6.730,00
2HC4505 La DUNLOP (NH 84971217)
1006307 2HC4505 La "DUNLOP" (NH 84971217) 2HC4505 La DUNLOP NH 84971217 2HC 2x22 18 - - 4505 3.88331 9.328,00
2HC4720 La DUNLOP (JD Z62551)
1006308 2HC4720 La "DUNLOP" (JD Z62551) 2HC4720 La DUNLOP JD Z62551 2HC 2x22 18 - - 4720 4.06864 9.774,00
2HC5135 La DUNLOP (DF 06215244)
1006309 2HC5135 La "DUNLOP" (DF 06215244) 2HC5135 La DUNLOP DF 0621.5244 2HC 2x22 18 - - 5135 4.42637 10.632,00
2HC1610 La GATES [GTS 1527171]
1006964 2HC1610 La "GATES" [GTS 1527171] 2HC1610 La GATES GTS 1527171 2HC 2x22 18 - - 1610 1.33 0,00  
2HC3775 La GATES [GTS 1527332]
1006965 2HC3775 La "GATES" [GTS 1527332] 2HC3775 La GATES GTS 1527332 2HC 2x22 18 - - 3775 3.04 33.959,00
2HC4350 La ALPHA (DF 0114.5025)
1007327 2HC4350 La "ALPHA" (DF 0114.5025) 2HC 4350 La ALPHA DF 0114.5025 2HC 2x22 18 - - 4350 3.92 20.186,00