šifra Naziv proizvoda oznaka proizvođača brend Kataloški broj Profil širina (mm) Debljina (mm) Dužina unutrašnja Li (mm) Dužina srednja Lw = Lp (mm) Dužina spoljna La (mm) Težina (kg) Cena u korpu
5HB2470 La shwartz (CL 644018.1)
1003853 5HB2470 La "shwartz" (CL 644018.1) 5HB2470 La SHWARTZ CL 644018.1 5HB 5x17 14.3 - - 2470 3.211 0,00  
4HC3670 La shwartz (JD Z61857)
1003786 4HC3670 La "shwartz" (JD Z61857) 4HC3670 La SHWARTZ JD Z61857 4HC 4x22 18 - - 3670 6.327 0,00  
4HB1575 La shwartz (CL 629001.0)
1003465 4HB1575 La "shwartz" (CL 629001.0) 4HB1575 La SHWARTZ CL 629001.0 4HB 4x17 14.3 - - 1575 1.638 0,00  
3HC2730 La shwartz
1003463 3HC2730 La "shwartz" 3HC2730 La SHWARTZ JD H164368 3HC 3x22 18 - - 2730 3.53 0,00  
3HB1575 La shwartz (CL 673625.0, 176543.1)
1003456 3HB1575 La "shwartz" (CL 673625.0, 176543.1) 3HB1575 La SHWARTZ CL 673625.0; CL 176543.1 3HB 3x17 14.3 - - 1575 1.229 0,00  
2HC1930 Li shwartz
1003453 2HC1930 Li "shwartz" 2HC1930 Li SHWARTZ - 2HC 2x22 18 1930 - - 1.664 0,00  
2HB1369 La shwartz (ZMAJ 083.3341369)
1003842 2HB1369 La "shwartz" (ZMAJ 083.3341369) 2HB1369 La SHWARTZ 083.3341369 2HB 2x17 14.3 - - 1369 0.711 1.006,00
3HB1822 La DUNLOP
1004878 3HB1822 La "DUNLOP" 3HB1822 La DUNLOP - 3HB 3x17 14.3 - - 1822 1.421 3.437,00
5HB2850 La shwartz (CL 644403.0)
1005241 5HB2850 La "shwartz" (CL 644403.0) 5HB2850 La SHWARTZ CL 644403.0 5HB 5x17 14.3 - - 2850 3.705 0,00  
5HB3290 La shwartz (CL 667453.0)
1003854 5HB3290 La "shwartz" (CL 667453.0) 5HB3290 La SHWARTZ CL 667453.0 5HB 5x17 14.3 - - 3290 4.277 0,00  
4HB1700 La shwartz (CL 629279.0)
1003466 4HB1700 La "shwartz" (CL 629279.0) 4HB1700 La SHWARTZ CL 629279.0 4HB 4x17 14.3 - - 1700 1.768 0,00  
3HC3305 La shwartz (CIH 191241C3)
1003852 3HC3305 La "shwartz" (CIH 191241C3) 3HC3305 La SHWARTZ CIH 191241C3 3HC 3x22 18 - - 3305 4.273 0,00  
3HB1822 La shwartz
1002957 3HB1822 La "shwartz" 3HB1822 La SHWARTZ - 3HB 3x17 14.3 - - 1822 1.421 2.011,00
2HB1480 La tempobelt (MF 905980M1)
1003444 2HB1480 La "tempobelt" (MF 905980M1) 2HB1480 La SHWARTZ MF 905980M1 2HB 2x17 14.3 - - 1480 0.77 0,00  
2HC1930 Li DUNLOP
1004682 2HC1930 Li "DUNLOP" 2HC1930 Li DUNLOP - 2HC 2x22 18 1930 - - 1.66366 4.131,00
2SPBJ2400 La GATES [GTS 0257283] (JD Z51212)
1006048 2SPBJ2400 La "GATES" [GTS 0257283] (JD Z51212) 2SPBJ2400 La GATES GTS 0257283 2SPBJ 2x17 15.5 2303 2360 2400 1.21 0,00  
4HC3670 La DUNLOP (JD Z61857)
1006344 4HC3670 La "DUNLOP" (JD Z61857) 4HC3670 La DUNLOP JD Z61857 4HC 4x22 18 - - 3670 6.32708 0,00  
7HB3315 La GATES [GTS 1499431]
1010676 7HB3315 La "GATES" [GTS 1499431] 7HB3315 La GATES GTS 1499431 7HB 7x17 12 3240 - 3315 5.8 52.188,00
3SPBJ2105 La GATES [GTS 0257264]
1010647 3SPBJ2105 La "GATES" [GTS 0257264] 3SPBJ2105 La GATES GTS 0257264 3SPBJ 3x17 15.5 2008 - 2105 1.644 15.184,00
5HB4900 La shwartz (CL 074803.1)
1003855 5HB4900 La "shwartz" (CL 074803.1) 5HB4900 La SHWARTZ CL 074803.1 5HB 5x17 14.3 - - 4900 6.37 0,00