šifra Naziv proizvoda oznaka proizvođača brend Kataloški broj Profil širina (mm) Debljina (mm) Dužina unutrašnja Li (mm) Dužina srednja Lw = Lp (mm) Dužina spoljna La (mm) Težina (kg) Cena u korpu
2HB1369 La shwartz (ZMAJ 083.3341369)
1003842 2HB1369 La "shwartz" (ZMAJ 083.3341369) 2HB1369 La SHWARTZ 083.3341369 2HB 2x17 14.3 - - 1369 0.711 0,00  
2HB1480 La tempobelt (MF 905980M1)
1003444 2HB1480 La "tempobelt" (MF 905980M1) 2HB1480 La SHWARTZ MF 905980M1 2HB 2x17 14.3 - - 1480 0.77 0,00  
2HB1480 La nazub. shwartz (MF 905980M1)
1004698 2HB1480 La nazub. "shwartz" (MF 905980M1) 2HB1480 La SHWARTZ MF 905980M1 2HB 2x17 14.3 - - 1480 0.77 2.856,00
2HB1822 La DUNLOP
1004877 2HB1822 La "DUNLOP" 2HB1822 La DUNLOP - 2HB 2x17 14.3 - - 1822 0.947 2.218,00
2HB1822 La shwartz
1002945 2HB1822 La "shwartz" 2HB1822 La SHWARTZ - 2HB 2x17 14.3 - - 1822 0.947 0,00  
2HB1850 La GATES [GTS 1423179]
1007177 2HB1850 La "GATES" [GTS 1423179] 2HB1850 La GATES GTS 1423179 2HB 2x17 14.3 - - 1850 0.84 10.776,00
2HB1950 La DUNLOP
1006285 2HB1950 La "DUNLOP" 2HB1950 La DUNLOP CL 673614.0 2HB 2x17 14.3 - - 1950 1.014 2.374,00
2HB1950 La shwartz
1002946 2HB1950 La "shwartz" 2HB1950 La SHWARTZ CL 673614.0 2HB 2x17 14.3 - - 1950 1.014 0,00  
2HB1980 La DUNLOP
1006286 2HB1980 La "DUNLOP" 2HB1980 La DUNLOP 083.7171980 2HB 2x17 14.3 - - 1980 1.0296 2.410,00
2HB1980 La shwartz
1003445 2HB1980 La "shwartz" 2HB1980 La SHWARTZ 083.7171980 2HB 2x17 14.3 - - 1980 1.03 0,00  
2HB2045 La DUNLOP
1004679 2HB2045 La "DUNLOP" 2HB2045 La DUNLOP - 2HB 2x17 14.3 - - 2045 1.0634 2.489,00
2HB2045 La shwartz
1002947 2HB2045 La "shwartz" 2HB2045 La SHWARTZ - 2HB 2x17 14.3 - - 2045 1.063 0,00  
2HB2060 La GATES [GTS 1423196]
1006043 2HB2060 La "GATES" [GTS 1423196] 2HB2060 La GATES GTS 1423196 2HB 2x17 14.3 - - 2060 0.975 0,00  
2HB2140 La DUNLOP (CL 661093.0)
1006287 2HB2140 La "DUNLOP" (CL 661093.0) 2HB2140 La DUNLOP CL 661093.0 2HB 2x17 14.3 - - 2140 1.1128 2.605,00
2HB2140 La shwartz (CL 661093.0)
1004462 2HB2140 La "shwartz" (CL 661093.0) 2HB2140 La SHWARTZ CL 661093.0 2HB 2x17 14.3 - - 2140 1.1128 0,00  
2HB2200 La DUNLOP (CL 629769.0)
1006288 2HB2200 La "DUNLOP" (CL 629769.0) 2HB2200 La DUNLOP CL 629769.0 2HB 2x17 14.3 - - 2200 1.144 2.679,00
2HB2200 La shwartz (CL 629769.0)
1003446 2HB2200 La "shwartz" (CL 629769.0) 2HB2200 La SHWARTZ CL 629769.0 2HB 2x17 14.3 - - 2200 1.144 0,00  
2HB2250 La DUNLOP (CL 629763.0)
1006289 2HB2250 La "DUNLOP" (CL 629763.0) 2HB2250 La DUNLOP CL 629763.0 2HB 2x17 14.3 - - 2250 1.17 0,00  
2HB2250 La shwartz (CL 629763.0)
1003447 2HB2250 La "shwartz" (CL 629763.0) 2HB2250 La SHWARTZ CL 629763.0 2HB 2x17 14.3 - - 2250 1.17 0,00  
2HB2275 La DUNLOP
1006290 2HB2275 La "DUNLOP" 2HB2275 La DUNLOP - 2HB 2x17 14.3 - - 2275 1.183 2.769,00