šifra Naziv proizvoda oznaka proizvođača brend Kataloški broj Profil širina (mm) Debljina (mm) Dužina unutrašnja Li (mm) Dužina srednja Lw = Lp (mm) Dužina spoljna La (mm) Težina (kg) Cena u korpu
20x3000 Li klinasti shwartz
1005272 20x3000 Li klinasti "shwartz" 20/BC 20x12.5x3000Li SHWARTZ - 20/BC 20 12.5 3000 - 3079 0.75 1.008,00
20x3200 Li klinasti shwartz
1005273 20x3200 Li klinasti "shwartz" 20/BC 20x12.5x3200Li SHWARTZ - 20/BC 20 12.5 3200 - 3279 0.8 1.075,00
20x1400 Li nazub. tempobelt
1002176 20x1400 Li nazub. "tempobelt" 20/BC 20x12.5x1400 Li TEMPOBELT - 20/BC 20 12.5 1400 - 1479 0.316 798,00
20x1500 Li klinasti cog
1003727 20x1500 Li klinasti "cog" 20/BC 20x12.5x1500 Li COG - 20/BC 20 12.5 1500 - 1579 0.375 479,00
20x1600 Li klinasti DUNLOP
1004622 20x1600 Li klinasti "DUNLOP" 20/BC 20x12.5x1600 Li DUNLOP - 20/BC 20 12.5 1600 - 1679 0.4 0,00  
20x1650 Li klinasti DUNLOP
1004623 20x1650 Li klinasti "DUNLOP" 20/BC 20x12.5x1650 Li DUNLOP - 20/BC 20 12.5 1650 - 1729 0.413 600,00
20x1700 Li klinasti DUNLOP
1004624 20x1700 Li klinasti "DUNLOP" 20/BC 20x12.5x1700 Li DUNLOP - 20/BC 20 12.5 1700 - 1779 0.425 651,00
20x1800 Li klinasti DUNLOP
1004625 20x1800 Li klinasti "DUNLOP" 20/BC 20x12.5x1800 Li DUNLOP - 20/BC 20 12.5 1800 - 1879 0.45 688,00
20x1900 Li nazub. tempobelt
1002180 20x1900 Li nazub. "tempobelt" 20/BC 20x12.5x1900 Li TEMPOBELT - 20/BC 20 12.5 1900 - 1979 0.429 1.082,00
20x1900 Li klinasti DUNLOP
1004626 20x1900 Li klinasti "DUNLOP" 20/BC 20x12.5x1900 Li DUNLOP - 20/BC 20 12.5 1900 - 1979 0.475 749,00
20x1950 Li klinasti DUNLOP
1004627 20x1950 Li klinasti "DUNLOP" 20/BC 20x12.5x1950 Li DUNLOP - 20/BC 20 12.5 1950 - 2029 0.488 745,00
20x2000 Li klinasti DUNLOP
1004628 20x2000 Li klinasti "DUNLOP" 20/BC 20x12.5x2000 Li DUNLOP - 20/BC 20 12.5 2000 - 2079 0.5 765,00
20x2050 Li klinasti tempobelt
1003038 20x2050 Li klinasti "tempobelt" 20/BC 20x12.5x2050 Li TEMPOBELT - 20/BC 20 12.5 2050 - 2129 0.513 642,00
20x2050 Li klinasti DUNLOP
1004629 20x2050 Li klinasti "DUNLOP" 20/BC 20x12.5x2050 Li DUNLOP - 20/BC 20 12.5 2050 - 2129 0.513 785,00
20x2200 Li klinasti DUNLOP
1004630 20x2200 Li klinasti "DUNLOP" 20/BC 20x12.5x2200 Li DUNLOP - 20/BC 20 12.5 2200 - 2279 0.55 866,00
20x2300 Li klinasti DUNLOP
1004236 20x2300 Li klinasti "DUNLOP" 20/BC 20x12.5x2300 Li DUNLOP - 20/BC 20 12.5 2300 - 2379 0.575 0,00  
20x2500 Li klinasti shwartz
1004631 20x2500 Li klinasti "shwartz" 20/BC 20x12.5x2500 Li SHWARTZ - 20/BC 20 12.5 2500 - 2579 0.625 856,00
20x2520 Li klinasti shwartz
1004323 20x2520 Li klinasti "shwartz" 20/BC 20x12.5x2520 Li SHWARTZ - 20/BC 20 12.5 2520 - 2599 0.63 0,00  
20x2520 Li klinasti DUNLOP
1004237 20x2520 Li klinasti "DUNLOP" 20/BC 20x12.5x2520 Li DUNLOP - 20/BC 20 12.5 2520 - 2599 0.63 916,00
20x2520 Li nazub. tempobelt
1002181 20x2520 Li nazub. "tempobelt" 20/BC 20x12.5x2520 Li TEMPOBELT 71.12068 20/BC 20 12.5 2520 - 2599 0.57 1.435,00