šifra Naziv proizvoda oznaka proizvođača brend Kataloški broj Profil širina (mm) Debljina (mm) Dužina unutrašnja Li (mm) Dužina srednja Lw = Lp (mm) Dužina spoljna La (mm) Težina (kg) Cena u korpu
32x2311 Li D91 klinasti DUNLOP
1004224 32x2311 Li D91 klinasti "DUNLOP" 32/D 32x20x2311 Li DUNLOP - 32/D 32 20 2311 - 2437 1.502 2.040,00
17x600 Li klinasti tempobelt
1003214 17x600 Li klinasti "tempobelt" 17/B 17x11x600 Li TEMPOBELT - 17/B 17 11 600 - 669 0.123 0,00  
9.50x475 La klinasti DUNLOP
1004532 9.50x475 La klinasti "DUNLOP" 9.50x8x475 La DUNLOP - 9.50x8 9.5 8 425 - 475 0.035 135,00
9.50x575 La klinasti shwartz
1005296 9.50x575 La klinasti "shwartz" 9.50x8x575 La SHWARTZ - 9.50x8 9.5 8 525 - 575 0.042435 108,00
9.50x650 La klinasti shwartz
1005297 9.50x650 La klinasti "shwartz" 9.50x8x650 La SHWARTZ - 9.50x8 9.5 8 600 - 650 0.04797 0,00  
9.50x775 La klinasti shwartz
1005298 9.50x775 La klinasti "shwartz" 9.50x8x775 La SHWARTZ - 9.50x8 9.5 8 725 - 775 0.057195 0,00  
9.50x800 La klinasti shwartz
1005299 9.50x800 La klinasti "shwartz" 9.50x8x800 La SHWARTZ - 9.50x8 9.5 8 750 - 800 0.0592 0,00  
9.50x850 La klinasti shwartz
1005300 9.50x850 La klinasti "shwartz" 9.50x8x850 La SHWARTZ - 9.50x8 9.5 8 800 - 850 0.0629 120,00
9.50x900 La klinasti shwartz
1005301 9.50x900 La klinasti "shwartz" 9.50x8x900 La SHWARTZ - 9.50x8 9.5 8 850 - 900 0.0666 0,00  
9.50x1075 La klinasti shwartz
1005302 9.50x1075 La klinasti "shwartz" 9.50x8x1075 La SHWARTZ - 9.50x8 9.5 8 1025 - 1075 0.079335 0,00  
9.50x1100 La klinasti shwartz
1005303 9.50x1100 La klinasti "shwartz" 9.50x8x1100 La SHWARTZ - 9.50x8 9.5 8 1050 - 1100 0.0814 0,00  
9.50x1300 La klinasti shwartz
1005304 9.50x1300 La klinasti "shwartz" 9.50x8x1300 La SHWARTZ - 9.50x8 9.5 8 1250 - 1300 0.0962 0,00  
9.50x1375 La klinasti shwartz
1005305 9.50x1375 La klinasti "shwartz" 9.50x8x1375 La SHWARTZ - 9.50x8 9.5 8 1325 - 1375 0.10175 0,00  
12.5x850 La klinasti shwartz
1005242 12.5x850 La klinasti "shwartz" 12.5x10x850 La SHWARTZ - 12.5x10 12.5 10 787 - 850 0.1105 0,00  
12.5x1000 La klinasti shwartz
1005243 12.5x1000 La klinasti "shwartz" 12.5x10x1000 La SHWARTZ - 12.5x10 12.5 10 937 - 1000 0.13 0,00  
12.5x1375 La klinasti shwartz
1005244 12.5x1375 La klinasti "shwartz" 12.5x10x1375 La SHWARTZ - 12.5x10 12.5 10 1312 - 1375 0.17875 0,00  
12.5x1400 La klinasti shwartz
1005245 12.5x1400 La klinasti "shwartz" 12.5x10x1400 La SHWARTZ - 12.5x10 12.5 10 1337 - 1400 0.182 0,00  
12.5x1425 La klinasti shwartz
1005246 12.5x1425 La klinasti "shwartz" 12.5x10x1425 La SHWARTZ - 12.5x10 12.5 10 1362 - 1425 0.18525 0,00  
12.5x1500 La klinasti shwartz
1005247 12.5x1500 La klinasti "shwartz" 12.5x10x1500 La SHWARTZ - 12.5x10 12.5 10 1437 - 1500 0.195 0,00  
12.5x1950 La klinasti shwartz
1005248 12.5x1950 La klinasti "shwartz" 12.5x10x1950 La SHWARTZ - 12.5x10 12.5 10 1887 - 1950 0.2535 0,00