šifra Naziv proizvoda oznaka proizvođača brend Cena u korpu
71.0137 osovinica
1002463 71.0137 osovinica 71.0137 - 1.115,00
71.0136 vijak
1000351 71.0136 vijak 71.0136 - 1.338,00
71.0131 remenica (kaišnik)
1000350 71.0131 remenica (kaišnik) 71.0131 - 3.856,00
71.0123 zavrtanj
1000348 71.0123 zavrtanj 71.0123 - 1.070,00
71.0124 zat. lančanik
1000349 71.0124 zat. lančanik 71.0124 - 5.571,00
70.9220/1 spirala
1000327 70.9220/1 spirala 70.9220/1 - 8.914,00
70.9214 gornji lim
1000326 70.9214 gornji lim 70.9214 - 1.338,00
70.7063 pločica ležišta
1000324 70.7063 pločica ležišta 70.7063 - 312,00
70.7040 glavčina
1000323 70.7040 glavčina 70.7040 - 2.407,00
70.7033 lim
1000321 70.7033 lim 70.7033 - 291,00
70.7035/1 vilna osovina
1000322 70.7035/1 vilna osovina 70.7035/1 - 22.284,00
70.7032 lim
1000320 70.7032 lim 70.7032 - 291,00
70.7031 kućište
1000319 70.7031 kućište 70.7031 - 291,00
70.5533/1 navrtka
1002457 70.5533/1 navrtka 70.5533/1 - 781,00
70.5531/1 vijak levi
1002462 70.5531/1 vijak levi 70.5531/1 - 781,00
70.5528/1 vijak
1002456 70.5528/1 vijak 70.5528/1 - 781,00
70.5482 remenica
1000318 70.5482 remenica 70.5482 - 8.023,00
70.5494 klin
1002460 70.5494 klin 70.5494 - 134,00
70.5481 deo spojnice
1000317 70.5481 deo spojnice 70.5481 - 2.942,00
70.5480 čaura
1000316 70.5480 čaura 70.5480 - 536,00