šifra Naziv proizvoda oznaka proizvođača brend Kataloški broj Težina (kg) Cena u korpu
CL 656113.1 LOPTASTI ZGLOB MUŠKI
1005117 CL 656113.1 LOPTASTI ZGLOB MUŠKI CL 656113.1 - CL 656113.1 0.69 3.466,00
CL 670098.0 LOPTASTI ZGLOB MUŠKI
1005118 CL 670098.0 LOPTASTI ZGLOB MUŠKI CL 670098.0 - CL 670098.0 0.73 0,00  
CL 177041.0 LOPTASTI ZGLOB MUŠKI
1005119 CL 177041.0 LOPTASTI ZGLOB MUŠKI CL 177041.0 - CL 177041.0 0.76 0,00  
CL 668997.0 LOPTASTI ZGLOB MUŠKI
1005120 CL 668997.0 LOPTASTI ZGLOB MUŠKI CL 668997.0 - CL 668997.0 1 3.936,00
CL 177042.0 LOPTASTI ZGLOB MUŠKI
1005121 CL 177042.0 LOPTASTI ZGLOB MUŠKI CL 177042.0 - CL 177042.0 0.645 2.844,00
CL 669899.0 LOPTASTI ZGLOB MUŠKI
1005122 CL 669899.0 LOPTASTI ZGLOB MUŠKI CL 669899.0 - CL 669899.0 1.22 4.006,00
CL 694264.0 LOPTASTI ZGLOB MUŠKI
1005123 CL 694264.0 LOPTASTI ZGLOB MUŠKI CL 694264.0 - CL 694264.0 1.29 4.397,00
CL 643310.0 LOPTASTI ZGLOB MUŠKI
1005124 CL 643310.0 LOPTASTI ZGLOB MUŠKI CL 643310.0 - CL 643310.0 1.63 4.450,00
CL 177044.0 LOPTASTI ZGLOB SA OSOVINOM
1005125 CL 177044.0 LOPTASTI ZGLOB SA OSOVINOM CL 177044.0 - CL 177044.0 2.7 10.134,00
CL 694265.0 LOPTASTI ZGLOB SA OSOVINOM
1005126 CL 694265.0 LOPTASTI ZGLOB SA OSOVINOM CL 694265.0 - CL 694265.0 3.84 11.474,00
CL 678638.0 RUKA
1005127 CL 678638.0 RUKA CL 678638.0 - CL 678638.0 1.94 7.881,00
CL 643208.0 KOČIONI PAKNOVI
1005128 CL 643208.0 KOČIONI PAKNOVI CL 643208.0 - CL 643208.0 0.815 3.543,00
CL 643692.2 KOČIONE PLOČICE (SET OD 2)
1005129 CL 643692.2 KOČIONE PLOČICE (SET OD 2) CL 643692.2 - CL 643692.2 0.63 3.422,00
CL 667329.0 FRIKCIONI PRSTEN (SET OD 6)
1005130 CL 667329.0 FRIKCIONI PRSTEN (SET OD 6) CL 667329.0 - CL 667329.0 0.85 13.599,00
CL 655339.1 KOČIONI CILINDAR HQ quality
1005131 CL 655339.1 KOČIONI CILINDAR HQ quality CL 655339.1 - CL 655339.1 0.67 5.216,00
CL 694573.0 GLAVNI KOČIONI CILINDAR ECO quality [CL 607188.0]
1005132 CL 694573.0 GLAVNI KOČIONI CILINDAR ECO quality [CL 607188.0] CL 694573.0 - CL 694573.0 0.585 0,00  
CL 608007.0 SIGURNOSNA SPOJKA
1005133 CL 608007.0 SIGURNOSNA SPOJKA CL 608007.0 - CL 608007.0 1.63 5.164,00
CL 661237.0 LEŽAJ “TIMKEN”
1005134 CL 661237.0 LEŽAJ “TIMKEN” CL 661237.0 - CL 661237.0 1.725 20.017,00
CL 631663.0 DRUK LEŽAJ
1005135 CL 631663.0 DRUK LEŽAJ CL 631663.0 - CL 631663.0 0.368 2.306,00
CL 609421.0 DRUK LEŽAJ
1005136 CL 609421.0 DRUK LEŽAJ CL 609421.0 - CL 609421.0 1.06 6.807,00