šifra Naziv proizvoda oznaka proizvođača brend Cena u korpu
CA550/C17E/6 lanac
1003593 CA550/C17E/6 lanac CA550/C17E/6 SHWARTZ 3.090,00
12B-1 lanac
1001950 12B-1 lanac 12B-1 SHWARTZ 640,00
10A-2 poluspojnica (ANSI 50-2)
1003369 10A-2 poluspojnica (ANSI 50-2) 10A-2 OL SHWARTZ 111,00
10A-2 spojnica (ANSI 50-2)
1003368 10A-2 spojnica (ANSI 50-2) 10A-2 CL SHWARTZ 56,00
70.9236 lanac ovršene mase sortiraš S45-129/4 kpt
1002500 70.9236 lanac ovršene mase sortiraš S45-129/4 kpt S45/V-129/4 AGRIMAR 19.303,00
CA413/K – 85/2 lanac
1002024 CA413/K – 85/2 lanac CA413/K220-85/2 SHWARTZ 5.657,00
CA550/C17E – 50/6 lanac privodni
1003594 CA550/C17E – 50/6 lanac privodni CA550/C17E-50/6 SHWARTZ 6.860,00
12B-1 lanac SHWARTZ HQ+
1004719 12B-1 lanac "SHWARTZ HQ+" 12B-1 SHWARTZ 648,00
10B-1 poluspojnica
1001943 10B-1 poluspojnica 10B-1 OL SHWARTZ 56,00
10B-1 spojnica
1001942 10B-1 spojnica 10B-1 CL SHWARTZ 28,00
CA413/K – 85/4 lanac
1002023 CA413/K – 85/4 lanac CA413/K220-85/4 SHWARTZ 4.883,00
CA550/C30E/6 lanac
1003595 CA550/C30E/6 lanac CA550/C30E/6 SHWARTZ 4.286,00
16B-1 lanac
1001971 16B-1 lanac 16B-1 SHWARTZ 1.394,00
CL 735916.0 / 795447.0 LANAC ELEVATORA
1006785 CL 735916.0 / 795447.0 LANAC ELEVATORA 38.4VB/SD-165/4 AGRIMAR 0,00  
16B-1 lanac SHWARTZ HQ+
1004511 16B-1 lanac "SHWARTZ HQ+" 16B-1 SHWARTZ 1.521,00
10B-2 poluspojnica
1001949 10B-2 poluspojnica 10B-2 OL SHWARTZ 111,00
10B-2 spojnica
1001948 10B-2 spojnica 10B-2 CL SHWARTZ 56,00
CA550/K1/2 lanac
1003603 CA550/K1/2 lanac CA550/K1/2 SHWARTZ 0,00  
CA550/C30E/8 lanac
1003596 CA550/C30E/8 lanac CA550/C30E/8 SHWARTZ 3.757,00
CL 607906.0 LANAC ELEVATORA
1006786 CL 607906.0 LANAC ELEVATORA 38.4V/SD-137/4 AGRIMAR 0,00