šifra Naziv proizvoda oznaka proizvođača brend Cena u korpu
CA550/C17E/6 lanac
1003593 CA550/C17E/6 lanac CA550/C17E/6 SHWARTZ 0,00  
12B-1 lanac
1001950 12B-1 lanac 12B-1 SHWARTZ 493,00
10A-2 poluspojnica (ANSI 50-2)
1003369 10A-2 poluspojnica (ANSI 50-2) 10A-2 OL SHWARTZ 87,00
10A-2 spojnica (ANSI 50-2)
1003368 10A-2 spojnica (ANSI 50-2) 10A-2 CL SHWARTZ 45,00
70.9236 lanac ovršene mase sortiraš S45-129/4 kpt
1002500 70.9236 lanac ovršene mase sortiraš S45-129/4 kpt S45/V-129/4 AGRIMAR 13.623,00
CA413/K – 85/2 lanac
1002024 CA413/K – 85/2 lanac CA413/K220-85/2 SHWARTZ 5.042,00
CA550/C17E – 50/6 lanac privodni
1003594 CA550/C17E – 50/6 lanac privodni CA550/C17E-50/6 SHWARTZ 0,00  
12B-1 lanac SHWARTZ HQ+
1004719 12B-1 lanac "SHWARTZ HQ+" 12B-1 SHWARTZ 0,00  
10B-1 poluspojnica
1001943 10B-1 poluspojnica 10B-1 OL SHWARTZ 45,00
10B-1 spojnica
1001942 10B-1 spojnica 10B-1 CL SHWARTZ 22,00
CA413/K – 85/4 lanac
1002023 CA413/K – 85/4 lanac CA413/K220-85/4 SHWARTZ 4.351,00
CA550/C30E/6 lanac
1003595 CA550/C30E/6 lanac CA550/C30E/6 SHWARTZ 3.492,00
16B-1 lanac
1001971 16B-1 lanac 16B-1 SHWARTZ 1.058,00
CL 735916.0 / 795447.0 LANAC ELEVATORA
1006785 CL 735916.0 / 795447.0 LANAC ELEVATORA 38.4VB/SD-165/4 AGRIMAR 34.448,00
16B-1 lanac SHWARTZ HQ+
1004511 16B-1 lanac "SHWARTZ HQ+" 16B-1 SHWARTZ 0,00  
10B-2 poluspojnica
1001949 10B-2 poluspojnica 10B-2 OL SHWARTZ 87,00
10B-2 spojnica
1001948 10B-2 spojnica 10B-2 CL SHWARTZ 45,00
CA550/K1/2 lanac
1003603 CA550/K1/2 lanac CA550/K1/2 SHWARTZ 1.995,00
CA550/C30E/8 lanac
1003596 CA550/C30E/8 lanac CA550/C30E/8 SHWARTZ 3.061,00
CL 607906.0 LANAC ELEVATORA
1006786 CL 607906.0 LANAC ELEVATORA 38.4V/SD-137/4 AGRIMAR 0,00