šifra Naziv proizvoda oznaka proizvođača brend Cena u korpu
filter hidraulike SH59006 HIFI
1010052 filter hidraulike SH59006 "HIFI" SH59006 HIFI 2.396,00
filter vazduha SA16530 HIFI
1009518 filter vazduha SA16530 "HIFI" SA16530 HIFI 5.313,00
filter goriva SN909010 HIFI
1010076 filter goriva SN909010 "HIFI" SN909010 HIFI 3.739,00
filter hidraulike SH61000 HIFI
1010053 filter hidraulike SH61000 "HIFI" SH61000 HIFI 1.632,00
filter vazduha SA16578 HIFI
1009519 filter vazduha SA16578 "HIFI" SA16578 HIFI 2.101,00
filter hidraulike SH63428 HIFI
1010054 filter hidraulike SH63428 "HIFI" SH63428 HIFI 2.849,00
filter vazduha SA16643 HIFI
1009520 filter vazduha SA16643 "HIFI" SA16643 HIFI 4.614,00
filter hidraulike SH63676 HIFI
1010055 filter hidraulike SH63676 "HIFI" SH63676 HIFI 2.953,00
filter vazduha SA17593 HIFI
1009521 filter vazduha SA17593 "HIFI" SA17593 HIFI 0,00  
filter hidraulike SH87316 HIFI
1010056 filter hidraulike SH87316 "HIFI" SH87316 HIFI 5.869,00
filter vazduha SA18000 HIFI
1009522 filter vazduha SA18000 "HIFI" SA18000 HIFI 1.923,00
filter hidraulike SH56623 HIFI
1010123 filter hidraulike SH56623 "HIFI" SH56623 HIFI 5.525,00
filter vazduha SAO6181 HIFI
1009523 filter vazduha SAO6181 "HIFI" SAO6181 HIFI 4.255,00
filter hidraulike SH62831 HIFI
1010126 filter hidraulike SH62831 "HIFI" SH62831 HIFI 5.350,00
filter vazduha C281580 MANN
1009562 filter vazduha C281580 "MANN" C281580 MANN 10.121,00
filter hidraulike SH75391 HIFI
1010130 filter hidraulike SH75391 "HIFI" SH75391 HIFI 16.397,00
filter vazduha C23610 MANN
1009564 filter vazduha C23610 "MANN" C23610 MANN 4.725,00
filter vazduha C11100 MANN
1009567 filter vazduha C11100 "MANN" C11100 MANN 2.176,00
filter vazduha CF1140/2 MANN
1009568 filter vazduha CF1140/2 "MANN" CF1140/2 MANN 2.569,00
filter vazduha C11103/2 MANN
1009569 filter vazduha C11103/2 "MANN" C11103/2 MANN 0,00