šifra Naziv proizvoda oznaka proizvođača brend Kataloški broj Težina (kg) Cena u korpu
GER 032034 LANČANIK 13 zuba
1009418 GER 032034 LANČANIK 13 zuba GER 032034 - GER 032034 0.372 8.474,00
GER 032012 LANČANIK 17 zuba
1009419 GER 032012 LANČANIK 17 zuba GER 032012 - GER 032012 0.6 0,00  
GER 501515 VRATILO
1009420 GER 501515 VRATILO GER 501515 - GER 501515 0.406 0,00  
GER 032027 LANČANIK 10 zuba
1009421 GER 032027 LANČANIK 10 zuba GER 032027 - GER 032027 0.75 5.058,00
GER 501073 VRATILO
1009422 GER 501073 VRATILO GER 501073 - GER 501073 2.56 39.793,00
GER 032030 LANČANIK 10 zuba
1010149 GER 032030 LANČANIK 10 zuba GER 032030 - GER 032030 0.78 4.449,00
GER 027103 FLEKSIBILNA GUMENA SPOJNICA
1010202 GER 027103 FLEKSIBILNA GUMENA SPOJNICA GER 027103 - GER 027103 0.783 20.805,00
GER 030095 LANČANIK 80 zuba
1010203 GER 030095 LANČANIK 80 zuba GER 030095 - GER 030095 9.5 53.045,00
GER 032009 LANČANIK 10 zuba
1010204 GER 032009 LANČANIK 10 zuba GER 032009 - GER 032009 0.754 5.810,00
GER 501060 DISK
1010205 GER 501060 DISK GER 501060 - GER 501060 0.215 0,00  
GER 501065 ČAURA
1010206 GER 501065 ČAURA GER 501065 - GER 501065 0.104 0,00  
GER 501251 NOŽ ROTORA 82x15x19 mm
1010207 GER 501251 NOŽ ROTORA 82x15x19 mm GER 501251 - GER 501251 0.08 0,00  
GER 501512 ČAURA
1010208 GER 501512 ČAURA GER 501512 - GER 501512 0.023 1.893,00
GER 501936 PLASTIČNA VOĐICA
1010209 GER 501936 PLASTIČNA VOĐICA GER 501936 - GER 501936 0.252 8.729,00
GER 501065 ČAURA
1010930 GER 501065 ČAURA GER 501065 - GER 501065 0.104 1.133,00
GER 501060 DISK
1010931 GER 501060 DISK GER 501060 - GER 501060 0.226 5.356,00
GER 501251 NOŽ ROTORA 82x15x19 mm
1010932 GER 501251 NOŽ ROTORA 82x15x19 mm GER 501251 - GER 501251 0.085 3.066,00
GER 032012 LANČANIK 17 zuba
1011155 GER 032012 LANČANIK 17 zuba GER 032012 - GER 032012 0.603 5.037,00
GER 501515 VRATILO
1011156 GER 501515 VRATILO GER 501515 - GER 501515 0.4 8.840,00